Themadagen en Transmissies
e Gouden Tijd geeft Themadagen met Transmissies,Tuinmiddagen met Transmissies en Transmissie Sessies op afstand (ook met thema's).

Een themadag en een themamiddag, het woord zegt het al, staat in het teken van een thema. Bijvoorbeeld thema's als: de Liefdesstroom, de Goddelijke Geest, de Paradijs Aarde, Natuurwezens, Agartha, het Hoger Zelf, de Elohim, Moeder Aarde, Engelen, de Boom des Levens, de Zon, de Heilige Graal, etc.

Zo'n themadag duurt van 10.00 uur 's ochtends tot ongeveer 16.00 's uur middags met ingebrip van het bezoeken van Tuinen die bij het thema horen.
Een themamiddag duurt van 13.15 uur 's middags tot ongeveer 16.30 's uur middags met ingebrip van het bezoeken van Tuinen die bij het thema horen.
Een tuinmiddag met transmissie duurt van 13.15 uur 's middags tot 15.00 uur 's middags. Hierna kan men de Tuinen bezoeken. Bij een tuinmiddag met transmissie is de entreeprijs voor de Tuinen inbegrepen.
Transmissie Sessies op afstand (ook met thema's) duren gemiddeld een uur en worden vaak op een doordeweekse avond gegeven van 20.30 uur tot 21.30 gegeven of soms ook op zaterdagochtend van 10.30 uur tot 11.30 uur.

De themadagen worden gehouden in onze praktijkruimte in onze Tuin, temidden van de Tuinen en natuurlijk spelen onze Tuinen die dag ook een belangrijke rol.
Op een themadag zul je niet alleen waardevolle informatie en inzichten ontvangen over het thema, maar je zult er ook daadwerkelijk mee in contact worden gebracht.
D.m.v. spirituele transmissies (energie en informatie overdracht via ons) zullen deelnemers namelijk contact kunnen krijgen met de liefdevolle energieën en krachten van een keur van Hemelse Lichtwezens die met ons en met de Tuinen zijn verbonden.
Het doel hiervan is dat je belangrijke ervaringen en doorbraken krijgt met het thema van die dag doordat Hemelse Lichtwezens je geestelijk in belangrijke mate zullen gaan openen en optrekken in een schitterende ambiance van Liefde en Licht, allemaal ter bevordering en verruiming van je bewustzijn.

Je kunt je via ons e-mailadres hiervoor opgeven: info@degoudentijd.nl
Je krijgt dan van ons verdere informatie over de wijze van betaling en dergelijke.

Uitwisseling
Voor een themadag: € 88,-
Voor een themamiddag: € 55,-
Voor een tuinmiddag met transmissie: € 40,-
Voor een afstand transmissie sessie: € 22,-

Zie:
1. Themadagen

2. Tuinmiddag met Transmissie sessie
3. Transmissie Sessies op afstand

Data voor de Themamiddagen:

Een themamiddag duurt van 13.15 uur 's middags tot ongeveer 16.30 's uur 's middags met ingebrip van het bezoeken van Tuinen die bij het thema horen.

1.

"Liefde en Vrijheid",
13 februari.
Met o.a. de Paradijs-Aarde (vrijkomen van de matrix), Hoe voelt de Liefde buiten de matrix?,
Liefde van de Schepper ervaren buiten de matrix is een natuurlijke situatie, nauwelijks Liefde ervaren van de Schepper op aarde (in de matrix) is een onnatuurlijke situatie.

In deze middag zal er meer inzicht gegeven worden in de matrix, de krachten erachter en jouw rol daarin. Voorzover dat nu kan en mag, zal er heling en bevrijding gegeven worden en zul je dus losser gemaakt worden van de matrix.
Boven alles zul je deze middag door de mensen van de Paradijs Aarde in contact gebracht worden met de Liefde van de Schepper buiten de matrix. Dat zal een buitengewone ervaring voor je zijn, omdat dergelijke indringende ervaringen op aarde zeldzaam zijn.

De Paradijs-Energie helpt je dus om bewuster te worden van de matrix en om er losser van te komen, zodat je weer vrij kan zijn en vreugdevol, blij en sprankelend.

De oorspronkelijke paradijselijke aarde bestaat echt. Deze wereld wordt o.a. genoemd door Mozes in het Bijbelboek Genesis waarin de Mozes, de grote Ingewijde, o.a. het verhaal van de val van de mens heeft beschreven.
De oorspronkelijke Paradijselijke Aarde is het ware het thuis van de mensheid. De aarde heeft namelijk ook multidimensionale lichamen net zoals de mens die heeft. Mozes spreekt in Genesis dan ook over een "aards paradijs". Dit paradijs is het hoogste, 7e multidimensionale lichaam van Moeder Aarde. Wij dragen allemaal, diep verborgen in ons zelf, herinneringen in ons aan dit paradijs.

Als je op deze (onze) aarde leeft, betekent dat, dat je hoogstwaarschijnlijk eerder hebt geleefd op de paradijselijke aarde, van vóór de val van de mensheid.
Er bestaat een schitterende, prachtige aarde in het 7e dimensionale lichaam van Moeder Aarde, waar mensen vrolijk zijn, vrij zijn, dansen, zingen en in vrede en harmonie met elkaar leven.
Deze aarde is etherisch van aard. Hier komen wij oorspronkelijk vandaan. Er bestaan hiernaast nog 6 andere aardes (totaal dus 7), die steeds dichter worden in vorm, dus steeds meer verstoffelijkt zijn.
Wij leven nu op de meest verdichte aarde en de meest moeilijke aarde, in die zin, dat hier veel dualiteit is en strijd, competitie, onrechtvaardigheid, onvrijheid en waar veel mensen zich vereenzelvigen met hun aardse lichaam en hun 5 zintuigen i.p.v. met hun Oneindige Bewustzijn. Dit is de oorzaak van veel problemen voor de mens zelf en voor de wereld.

In deze prachtige tijd van Ontwaking gaan steeds meer mensen zich die paradijselijke aarde weer een beetje herinneren. En dat is schitterend, omdat je hierdoor weet hoe het ook anders kan zijn.
Deze paradijselijke aarde heeft de meest mooie onaardse kleuren, ze straalt een geweldige liefde uit, is harmonieus en zonder enige strijd. Ook dieren strijden hier niet met elkaar, maar leven in volledige vrede naast elkaar.
Mensen die hier leven (zonder aards verstoffelijkt lichaam, maar in een etherisch lichaam) zijn vol van goedheid, sprankelende liefde en blijheid. Ze zijn gezond, vitaal, krachtig, humorvol en wijs. Zo waren wij vroeger ook! Wij komen hier vandaan! Wij hebben zelf weer contact mogen maken met deze paradijselijke aarde en mensen mogen ontmoeten die in die wereld leven. Het is heel genezend en heerlijk om je te mogen herinneren hoe het was en ook: hoe het weer kan zijn.

   
2.

"Moeder Aarde, Natuurwezens, Indianen, de Goddelijke Moeder",
20 februari.
Met o.a. De Goddelijke Moeder, Moeder Aarde, Natuurwezens en de Indianen.

Een middag waarbij we in contact gaan komen met Moeder Aarde en haar Natuurwezens en hun werelden. Ook worden de poorten in ons zelf om het contact met de natuurwezens te herstellen meer geopend en ervaren we wellicht onze eigen herinneringen aan levens waarin we zelf een natuurwezen waren. Wat zijn natuurwezens, hoe werken ze samen met mensen en waarom willen ze dat in deze tijd graag weer? Wat is nodig om Natuurwezens beter te kunnen ervaren. Op deze vragen zullen we antwoorden. Ook gaan we onze eigen innerlijke elfennatuur en trollennatuur ontdekken.

Door deze diepgaande contacten met de Natuurwezens en Moeder Aarde worden je multidimensionale lichamen voorbereidt en gesterkt om nog meer Lichtkrachten te kunnen gaan opnemen teneinde deze vervolgens te kunnen laten doorstromen in jezelf en uit jezelf de wereld in. Deze interactie tussen het contact met Moeder Aarde en de Natuurwezens enerzijds en het opnemen en integreren van hoge Licht- en Liefdeskrachten anderzijds is heel belangrijk, zelfs fundamenteel om een evenwichtige en vruchtbare spirituele ontwikkeling door te kunnen maken.

De Indianen gaan je helpen met healing van verdriet m.b.t. Indianenlevens (heimwee), contact herstellen met je Indianen-familie, diepe stilte, tevredenheid en eenheid met de natuur zoals de Indianen dat hadden, diepere vrede en liefde voor je lichaam en je incarnatie en situatie op aarde. Ze laten je ziel ook dieper incarneren.
De Indianen willen de mensen helpen zodat ze zich weer diepgaand kunnen verbinden met de Natuur, met Moeder Aarde, maar ook met de sterren, de planeten, de lucht etc. Ook geven zij in deze sessie genezing en een gezonder psychisch evenwicht. De Indianen zullen je laten voelen dat Moeder Aarde een Godin is.

   
3.

"Soevereiniteit, sta in je eigen kracht",
6 maart.
Met o.a. de Paradijs-Aarde, de Elohim, de Zon, Moeder Aarde en soevereine energieën buiten de matrix.

"We hold these truths to be self-evident,
that all men are created equal,
that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights,
that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness.
"

From the United States Declaration of Independence
July 4, 1776, Thomas Jefferson

Bovenstaande tekst wordt algemeen beschouwd als één van de bekendste zinnen in het Engels, met "de meest krachtige en verstekkende woorden in de Amerikaanse geschiedenis ".
The United States Declaration of Independence stond model voor de Franse Verklaring van de Rechten van de Mens in 1789 na de Franse Revolutie.

Nog steeds worstelt de mensheid om volledig gehoor te geven aan bovenstaande verklaringen. Inmiddels ontwaakt er een groeiend besef bij veel mensen over de gehele wereld dat er niet alleen dringend een mondiale vrijheid nodig is, maar tevens een kosmische vrijheid. Deze kosmische vrijheid behelst totale afwijzing van controle, manipulatie en onderwerping van zowel de individuele mens als het menselijk ras als geheel vanuit de hogere dimensies van bestaan die het Universum rijk is.

Er zijn namelijk al lange tijd buitenaardse rassen bij de aarde die geen goede bedoelingen hebben met de mensheid, die opereren vanuit hogere, onzichtbare dimensies, en die d.m.v. onder andere implantaten en mindcontrol mensen onder hun controle willen houden. Deze negatieve buitenaardse wezens zijn vaak op onnatuurlijke wijze geschapen door ´gevallen rassen´. Zij hebben geen goddelijke kern, geen Godsvonk, zoals de mens die wel bezit. Zij hebben geen gevoel en zijn als koelkasten die eten van vooral lagere emoties van mensen, want dat beschouwen zij als voedsel.
Zij trickeren je angsten, je agressie en je minderwaardigheidsgevoelens en vergroten deze en/of werpen blokkades op zodat je moeilijk contact kunt krijgen met je Hogere Lichamen, zoals bijvoorbeeld je Hoger Zelf. Zij willen je in een negatieve spiraal houden en/of willen je in hun machtssysteem houden.
Er zijn helaas veel mensen op aarde die hier last van hebben.

In deze middag zal er meer bewustwording mogen plaatsvinden betreffende de Kosmische reikwijdte en diepte van je eigen Soevereiniteit en hoe deze Soevereiniteit hier op aarde ernstig is aangetast.
Je zult naast bewustwording ook meer in je oorspronkelijke Kracht worden gezet om die soevereiniteit weer te kunnen opeisen, omdat dit je goddelijk recht is. Je zult dan ook meer inzicht verkrijgen hoe je jezelf kunt bevrijden en hoe je vrij kunt worden om jezelf te kunnen manifesteren zoals je werkelijk bent en daarbij hoe je ook weer werkelijk kunt creëren door ongehinderd gebruik te maken van het scheppingspotentieel die de Schepper van Liefde al vanaf het begin der tijden in je heeft gelegd.

   
4.

"De Zon, het Hoger Zelf, de Cirkel met de Stip",
14 maart.
Met o.a. de Goddelijke Geest, de Elohim, Meester Peter Deunov, Yeshua.

De mens ontdekt steeds meer de krachten van de zon (het licht) in medische en technische toepassingen. Hij gaat steeds meer beseffen dat de Zon heel belangrijk kan zijn voor hemzelf, maar ook voor de menselijke beschaving.
Voor zijn spirituele ontwikkeling zal de Zon een zeer belangrijke rol gaan spelen om een aantal belangrijke redenen. In de eerste plaats bevindt het Hoger Zelf van de mens zich voor een belangrijk deel in de Zon. Als men zich dus wil verbinden met zijn Hoger Zelf is het dus heel goed om zich met de Zon te verbinden, met name tijdens de zonsopgang, omdat de Zon hem zal helpen, zal zuiveren en zal kunnen genezen, zodat hij een intenser contact kan krijgen met zijn Hoger Zelf.

Het Hoger Zelf van de mens vertegenwoordigt de hoogste delen van zijn ziel. Het Hoger Zelf, ook wel de Heilige Beschermengel genoemd, verblijft, zoals gezegd, voor een belangrijk deel in de Zon en stuurt het menselijke deel van hemzelf op aarde, de menselijke persoonlijkheid dus, voortdurend licht en liefde en ook geeft hij de menselijke persoonlijkheid leiding en bescherming.
Het Hoger Zelf leeft boven alle dualiteit en is zeer machtig en invloedrijk en wil niets liever dan het contact met jou intensiveren en meer integreren. Hij zal gedurende deze middag op een uiterst liefdevolle wijze op je gaan inwerken en meer in jou willen indalen zodat je leven gemakkelijker zal gaan verlopen (meer innerlijke en uiterlijke eenheid), je over meer licht en liefde zult gaan beschikken en je veel beter beschermd zal zijn tegen dualiteit en negativiteit op aarde.

Een ander belanrijk aspect van de Zon is dat de Zon een poort is voor de Christus.
De Christusenergie manifesteert zich in de Zon (in de hogere gebieden van de Zon). Er zijn speciale Tempels in de Zon die helemaal gewijd zijn aan de Christus. Deze Tempels fungeren als een soort Graalbeker om de Christusenergie te kunnen opnemen, vast te houden en zelfs door te sturen naar b.v. de aarde.
Er zijn hele beschavingen in de hogere gebieden van de Zon, waarvan de mens eigenlijk niets van af weet. Deze beschavingen worden bewoond door zeer geëvolueerde wezens die, als de Hemel dit wil, ons op deze middag zullen opwachten en ons in verbinding zullen brengen met de Christusenergie.

Tenslotte zullen we verbonden worden met de stip, d.w.z. de Goddelijke Geest in de cirkel, d.w.z. in onze eigen Ziel.

   
5. "Vergeving en Verzoening",
20 maart.
Met o.a. de Heilige Theresa van Lisieux, de Liefdesstroom, het Hoger Zelf, Natuurwezens, de Geesten van de 4 Elementen, waaronder de Salamanders.
   
6. "Het Christus Licht en Geboorte in Liefde",
27 maart.
Met o.a. Yeshua, Maria Magdalena, Meester Peter Deunov, de Christus Energie, de Heilige Geest.
   
7. "Alle Stralen van de Elohim",
3 april.
Met de Elohim Engelen.
   
8. "Jij bent Schepper",
10 april.
Met o.a. de Elohim, de Paradijs-Aarde, Merlijn.
   
9. "De Goddelijke Geest",
24 april.
Met o.a. de Goddelijke Geest, de Christus energie, de Agarthanen van Shangri-La, de Zon.
 
 

Deze sessies geven wij op afstand. In de Hogere Gebieden van Leven bestaat er geen tijd en ruimte, dus deze sessies op "afstand" werken even sterk als dat je bij ons bent in de praktijk.
De thema's zijn zeer divers.
Tijdens deze sessies zullen Hemelse Lichtwezens via ons zich met jou gaan verbinden en je aldus op deze wijze met het thema van dat moment verbinden en je gaan helpen met datgene waar het thema over gaat.

Deze sessies duren ongeveer 60 minuten. Het beste is dus om een uur te blijven zitten in verbinding met het thema.
De volgende dag krijg je van ons een kort verslag van de transmissie per email opgestuurd.

Als je wilt deelnemen hebben wij het volgende van je nodig:
1. Voornaam
2. Achternaam
3. Geboortedatum

Je kunt je voor deze sessies opgeven via ons e-mailadres info@degoudentijd.nl.
Je krijgt dan van ons verdere informatie over o.a. de wijze van betaling.

Uitwisseling voor een transmissie sessie: € 22,-

Data transmissie sessies: