Zelf een krachtplek in je tuin?
e kunt bij ons vrijblijvend informeren of er bij jou in de tuin ook een krachtplek mag komen..

Consult voor de tuin/aarde voor een eigen krachtplek
Het is mogelijk om een consult voor je tuin (de aarde rondom je huis, onder je huis en de buurt) aan te vragen. Misschien heb je zelf al wel gemerkt dat dingen niet helemaal goed aanvoelen in je tuin en wil je hier iets aan doen. Of je wilt je tuin op een hoger energetisch peil brengen richting de 5e dimensie (Nieuwe Tijds Energie) door bijvoorbeeld Natuurwezens erin uit te nodigen en met hen te leren samenleven en samen te werken.
Wij kunnen hierbij behulpzaam zijn. Ons advies is om een consult van de tuin te laten doen. Dit werk geschiedt onder leiding van de Oneindigen (de Schepper Engelen). Uit het consult komt dan vaak meteen een healing voor de tuin voort. In de praktijk geschiedt de reading en de healing meestal gelijktijdig, want de Oneindigen herstellen meestal veel meteen ter plekke. Soms zijn er ook andere Lichtwezens bij betrokken zoals Merlijn en de Aartsengelen Metratron en Mikhaël.

Tarief consult voor tuin: € 88,-

In sommige gevallen bevelen de Oneindigen aan om kristallen in de grond te plaatsen voor een blijvende zuivering en genezing van de tuin. Deze kristallen worden dan door de Oneindigen voorzien van lichtcoderingen die afgestemd zijn op de Nieuwe Tijds Energie. Indien er een dergelijk advies wordt gegeven door de Oneindigen leggen wij dit eerst aan je voor.

Het creëren van een Krachtplek
Het creëren van een nieuwe krachtplek is een bijzonder proces. Nadat iemand aan ons heeft gevraagd of er bij hem/haar ook zo'n bijzondere tuin mag komen koppelen wij dit verzoek terug aan de Oneindigen, de Engelen van Schepping. Zij zijn in eerste instantie de grote initiatiefnemers in dit scheppingsproces en zij bepalen of er een krachtplek mag komen bij diegene die hierom heeft gevraagd. De ligging waar de krachtplek moet komen is ook van doorslaggevende aard alsmede wat voort soort tuin{en) er kan (kunnen) komen. Als de Oneindigen groen licht hebben gegeven wordt er een proces opgestart. Zij zijn overigens heel blij dat er meer krachtplekken mogen komen, niet in de laatste plaats om Moeder Aarde te helpen in haar nieuwe geboorteproces, want deze krachtplekken helpen haar enorm. Tevens werken de krachtplaatsen energetisch sterk door in de omliggende streek. Hun reikwijdte bedraagt al snel zo'n 10 tot 15 km.

Voordat wij afreizen naar de bestemming van de nieuwe krachtplek hebben wij al veel voorbereidend werk gedaan op afstand, samen met de Oneindigen en andere Lichtwezens en Engelen. Dit voorbereidende werk neemt ongeveer een week in beslag en omvat voor een belangrijk deel het zuiveren en in gereedheid brengen van de plek in de aarde alwaar de nieuwe Tuin zal gaan ontstaan. Ook de hoeder of de hoeders van de nieuwe Tuin krijgen afstandsbehandelingen die ervoor zorgen dat zij meer in eenheid komen met de krachten en de natuur- en lichtwezens van de nieuwe Krachtplaats. Na dit voorbereidende proces hebben we 2 dagen nodig ter plekke om de laatste activaties te verrichten en alle sublieme krachten te verankeren. Kristallen spelen bij het verankeringsproces een belangrijke rol.

De prijs voor een eigen krachtplek is vooraf niet te geven en is sterk afhankelijk van de situatie ter plaatse en de adviezen die door de Oneindigen ten aanzien van de tuin en de toekomstige hoeders worden gegeven.

Of er bij iemand een krachtplek kan komen is eerst een reading/healing van de tuin noodzakelijk. Hiervoor geldt hetzelfde tarief als boven wordt genoemd.
Informeer gerust bij ons wat de mogelijkheden zijn.

info@degoudentijd.nl


Bloemen op de Krachtplaats