“The Phoenix”, by Josephine Wall, www.josephinewall.co.uk
De Grieken geloofden dat de feniks in staat was steeds weer opnieuw uit zijn eigen as herboren te worden.
Het christelijk geloof zag in de feniks het symbool van de herrijzenis.

Je hebt een geschenk gekregen. Het geschenk om op deze prachtige aarde te mogen leven. Wat is er mooier en waardevoller dan om dit geschenk te eren en te kiezen voor een weg van Liefde en Licht. Een weg waarin je steeds meer van wie jij in essentie bent kan realiseren en steeds meer kan groeien in bewustzijn. Je kan je dan steeds meer herinneren wie je bent in al je multidimensionale lichamen.

Het liefdevol en bewust omarmen en openen van jouw rijk, innerlijk (goddelijk) leven is een heilig proces. We noemen dit proces heilig omdat het voorbij woorden en denkbeelden gaat, voorbij de voorstelling en de ideeën van mensen over schoonheid, zelfrealisatie en waarheid. Het gaat voorbij alle verwachtingen, voorbij alle gebeden, voorbij alle profetieën, voorbij alle helderziende waarnemingen. En deze immer in beweging zijnde staat van Heiligheid ligt in ieder mens verborgen. Een staat waarin de menselijke ziel in haar hogere gebieden voordturend uitwisselingen heeft met haar Goddelijke Bron en met alle sublieme wezens en krachten die tot die heilige gebieden behoren. Tegelijkertijd fluistert zij onophoudelijk haar menselijk deel op aarde toe om zich ook te voegen in dit onbeschrijfelijk mooie creatieproces. Dit proces van heiliging van je menselijke persoonlijkheid is dus een schitterende weg die het meest waarachtige van jezelf weer de liefde, aandacht en erkenning geeft die het toekomt.

Je bent ontstaan uit de Goddelijke Bron van Volmaaktheid, en jouw allerdiepste kern is volmaakt, is liefde, is licht, is waarheid, is goedheid, is heilig. We zijn door alle levens heen steeds dieper in de stof afgedaald en hebben daardoor dichte lagen om deze liefdeskern heen gemaakt. Deze kern wil liefde laten stromen door jouw aardse zijn heen, maar kan dat niet, omdat het geblokkeerd wordt door je eigen gecreëerde verdichte lagen. Willen we onszelf weer heiligen, door het meest kostbare van ons zelf de aandacht en waarde te geven die het toekomt, dan zullen we die lagen moeten afbreken en ons weer verbinden met die Goddelijke kern in ons. Je kan je dan ook steeds meer herinneren wie je bent in al je multidimensionale lichamen. Om steeds meer te gaan leven vanuit je eigen innerlijke Bron en weer meer te gaan stralen als een zon, leer je tijdens deze cursus oude delen van jezelf kennen die vanuit liefdeloosheid en onbewustheid zijn ontstaan. Het bevrijden van deze delen komt tijdens deze cursus aan bod.
Ook kom je weer in contact met de Hogere lichamen van je zelf, die je helpen om weer op een krachtige manier te gaan leven vanuit liefde, licht en waarheid zodat je weet welke weg je wil gaan en met welke opdracht(en) je naar de aarde bent gekomen.

Je krijgt door deze cursus steeds meer vertrouwen in je eigen weg en hoe die weg zich voor jou ontvouwt. Je zal ervaren dat de liefdevolle lichtwezens (lichtmeesters, engelen, natuurwezens etc.) van de onzichtbare werelden je steeds meer zullen leiden op jouw weg terug naar je Hart en terug naar de Bron. Graag willen ze je met hun prachtige onvoorwaardelijke Liefde begeleiden op jouw eigen unieke weg, waarbij je steeds dichter kan komen bij jouw zielskwaliteiten.
We zijn ons hele leven, bewust of onbewust, op zoek naar het terugvinden van dat wat we in essentie zijn.
Je Hogere Zelf leidt je ook op je weg en brengt je bewust naar diverse ervaringen. Ervaringen die er opgericht zijn je naar het meest waarachtige van jezelf te brengen: je Goddelijke Zelf. Om dichter bij die Bron te komen is het belangrijk te kunnen zien en ervaren, wat er in je leeft en dat volledig te omarmen. Als je zieledelen en je Goddelijke delen steeds meer verbonden worden met jezelf en zich meer gaan integreren voel je je steeds completer en kan je je eigen leven en incarnatie steeds beter liefdevol omarmen.

Iedere dag zal een dag zijn van groei in bewustzijn, bevrijding en zetten we stappen dichter naar onze eigen Bron van Liefde en Licht. Wij werken samen met en krijgen hulp in deze cursus van o.a.:

De Elohim-engelen, Natuurwezens, Moeder Aarde, Melchizedek.
Lichtmeesters-en meesteressen van Liefde zoals: Yeshua, Maria Magdalena, Mahavatar Babaji, Paul de Venetiaan, Therese van Lisieux, Moeder Maria en
Peter Deunov.
Aartsengelen: Chamuel en Charity, Mikhaël, Metatron, Gabriël en Tsaphkiël.
Het Rijk van Agartha (Telos, Posid en Shangri-La), de Indianen en Merlijn.
De Engelen van de Zon, de Zonnelogos, Sekhmet-Hathor, Isis.
Lemurische dolfijnen en Drakenenergieën
Verschillende Sefiroth van de Boom des Levens.

Tijdens de cursus zullen o.a. de volgende onderdelen aan bod komen:

* Inzicht krijgen en ervaren van je verschillende multidimensionale lichamen en de kwaliteiten van deze lichamen.
* Inzicht en ervaren van je mannelijke deel en vrouwelijke deel en het meer in harmonie brengen van deze delen.
* Je innerlijke kind
* Inzicht krijgen in die delen van jezelf die je nog blokkeren, zoals negatieve zelfbeelden, innerlijke saboteurs, oude pijn- en verdrietlagen.
* Contact maken met je Hogere Zelf en Ik Ben (Goddelijke zelf).
* Heimwee naar levens als natuurwezen, Indiaan, Agarthaan, je thuisplaneet etc. Hiermee weer in contact komen en dit integreren in je dagelijkse leven.
* Liefde en Licht

We gaan tijdens deze cursus ook nieuwe punten zetten op onze levenslijn om de juiste situaties en personen aan te trekken die ons helpen bij onze innerlijke groei. Zoals je innerlijk kan reizen naar het verleden, om te kijken welke ervaringen je toen hebt gehad die je hielpen groeien of je groei juist blokkeerden, zo kun je ook innerlijk reizen naar de toekomst en hier lichtpunten op je pad gaan brengen die heilzaam voor je zullen zijn.
We laten het aan de wijze, veilige en liefdevolle inzichten van de onzichtbare Lichtwezens over, die ons tijdens de cursus helpen en begeleiden, wat we deze dag mogen doen. Iedere keer zal de dag afgestemd zijn op de deelnemers en wat die dag het hoogste goed dient en het meest bijdraagt aan jouw groei in bewustzijn.

Deze cursus Groei in bewustzijn is bedoeld voor iedereen die:

* wil werken aan innerlijke groei en groeien in liefde, licht en bewustzijn.
* wil werken aan zelfrealisatie en transformatie
* gewend is aan spirituele persoonlijke processen en daarbij verantwoordelijkheid wil nemen voor alles wat je zelf bent, mooi en niet mooi, licht en schaduw
* een verlangen heeft zich te verbinden met de innerlijke en uiterlijke Bron en de lichtwerelden
* vanuit het Hartbewustzijn zijn/haar bijdrage wil geven aan persoonlijke en collectieve bewustzijnsontwikkeling voor een Nieuwe Wereld

Duur cursus: De cursus bestaat uit 7 cursusdagen. Van 10.00 tot 16.00 uur, soms uitloop naar 17.00 uur.
Uitwisseling: € 595,- bij betaling in één keer, of je betaalt € 90,- per keer.

Tijdstip: Deze cursus zal plaats vinden op:
17 oktober, 31 oktober, 14 november, 28 november, 12 december, 20 december en 10 januari

Locatie: Onze praktijkruimte temidden van onze Tuinen.

Bij aanmelding voor deze cursus ga je akkoord met onze algemene voorwaarden.
Klik hier voor onze algemene voorwaarden.

Je kunt je via ons e-mailadres hiervoor opgeven: info@degoudentijd.nl

Deze cursus is bedoeld voor minimaal 3 tot maximaal 10 personen.
Als je tussen de cursusdagen door nog persoonlijke begeleiding nodig hebt voor je eigen proces, om nog meer inzichten te krijgen en zaken te verwerken, dan kan je altijd een persoonlijk consult aanvragen.
Hoe meer ballast we kunnen loslaten en transformeren, hoe beter licht en liefde in ons werkzaam kunnen zijn. Dat is toch enorm hoopvol? Wat is er prachtiger dan ons eigen Goddelijke Zelf te leren kennen, die plek in ons zelf die onvoorwaardelijke Liefde en Licht is? Laten we het contact met dit Eeuwige Goddelijke zelf voor altijd versterken door er in dit leven aandacht, liefde en tijd aan te geven.

 

Terug naar pagina "Cursussen"